dabar

dabar
1 dabar̃ adv.; SD43, B, R šiuo metu, šiuo laiku, nūnai: Tik dabar̃ melžtas pienas Pn. Apsidirbome, dabar̃ galime pasilsėt Mrj. Nuo dabar̃ pradėsu Gs. Dirbom iki dabar̃ Gs. Dabar̃ mūsų aukso dienos, kaklo niekas negriaužia Grž. Kur pirm du kuinu lengvai mums pavežė naštą, jaugi dabar̃ keturiais arkliais pavažiuoti nepigu K.Donel. Ką dabar̃ darysiu K. Dabar̃ gi visa prapuolo BM46. Nor gauti ... dabar minėtas naudas BPII13. Dabar̃ jau piemenuko neprigausi, o seną žmogų prigausi! Dkš.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Dabar — Dabar …   Deutsch Wikipedia

  • dabar — dȁbar m <G bra, N mn bri> DEFINICIJA zast. geogr. dolina, kotlina, ponor ONOMASTIKA pr.: Dábro (160, Split, Drniš, sred. Dalmacija i Slavonija), Dȁbrović (Novska, Dubrovnik) top. (nalazi se u osnovi mnogih naziva na krškom području Like i S …   Hrvatski jezični portal

  • Dabar — Dȁbar m <G bra> DEFINICIJA naselje u Lici, 596 stan. ONOMASTIKA v. dabar …   Hrvatski jezični portal

  • dabar — dabar̃ prv. Dabar̃ válgyti nenóriu …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • dàbar — m 〈G bra, N mn brovi〉 zool. glodavac (Castor fiber, C. canadensis) iz porodice dabrova …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dabar — dàbar m <G bra, N mn brovi> DEFINICIJA zool. glodavac (Castor fiber, C. canadensis) iz porodice dabrova ETIMOLOGIJA disimilacijom od prasl. *bebrъ, *bьbrъ (rus. bobr, polj. bóbr) ← ie. *bhebhru (lat. biber, lit. bebrus) …   Hrvatski jezični portal

  • dabar — 2 dãbar prt., dabar [K]; B, SD77 žr. 1 dar: 1. Dãbar sūnus nesiženija Zt. Pirma dabar žyvate augybės savo būdamas, pažino jį WP14. Ak, neleisk neleisk manęs, matušėlė, dabar jauna tebesu JD1533. Labai anksti, dabar nepraaušus BPI398. Ugnis ...… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Dabar — This article is about Hebrew word. For other uses, see Dabar (disambiguation). A Hebrew Bible page (Aleppo Codex), 10th century. The word dabar means word or talk in Hebrew.[1] …   Wikipedia

  • Dabar Bridge — Official name Most Dabar Carries A1 motorway Crosses Dabar flash flood gully Locale Southern Croatia Maintained by …   Wikipedia

  • Dabar, Lika-Senj County — Dabar   Naselje   Scattered settlement Dabar …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”